Vi utvecklar framtidens

infrastruktur

INAB  - Infrastruktur i Umeå AB - är ett kommunalt bolag som arbetar för att skapa effektiva och långsiktigt hållbara logistik- och transportlösningar. Vi ansvarar för utvecklingen av Umeås nya godsbangård samt logistikområdet NLC Terminal och NLC Park. INAB förvaltar även två resecentrum, Umeå Östra och Hörnefors och planerar nu för nya Umeå C. Inom INAB finns bl.a. dotterbolagen Umeå Hamn AB och Umeå Vagnsverkstad AB.  Mer om INAB >