Vi utvecklar framtidens infrastruktur

INAB  - Infrastruktur i Umeå AB - är ett kommunalt bolag som arbetar för att skapa effektiva och långsiktigt hållbara logistik- och transportlösningar.
INAB är samordnare i järnvägs- och sjöfartsfrågor och företräder kommunen i kontakter med myndigheter, främst på regional och nationell nivå men även på europeisk nivå. Bolaget ansvarar bl.a. för utvecklingen av Umeås nya godsbangård/ NLC Terminal och en järnvägsterminal till Dåva Företagspark. Inab sköter även driften av Umeås resecentrum Umeå C och Umeå Östra samt resecentrumet i Hörnefors. Läs mer om INAB >