Vi utvecklar framtidens

infrastruktur

INAB  - Infrastruktur i Umeå AB - är ett kommunalt bolag som arbetar för att skapa effektiva och långsiktigt hållbara logistik- och transportlösningar. Vi ansvarar för utvecklingen av Umeås nya godsbangård samt logistikområdet NLC Terminal och NLC Park. INAB förvaltar även tre resecentra, Umeå Östra, Hörnefors och Umeå C. Inom INAB finns dotterbolagen Umeå Hamn AB, Umeå Badhus AB, Umeå C Utveckling AB och Umeå Vagnsverkstad AB.  Mer om INAB >