Umeå Vagnverkstad AB

I samband med att Botniabanan blev klar 2010, byggdes en
ny vagnverkstad i anslutning till Umeås nya godsbangård/NLC Terminal. INAB har ansvarat för byggandet av verkstaden, en infrastrukturinvestering i storleksordningen 120–130 miljoner kronor.

Idag används vagnverkstaden främst till avisning, service samt kadaver- och klottersanering. Bolaget Umeå Vagnverksstad AB, ett dotterbolag till INAB, äger anläggningen. Företaget Euromaint Rail AB  är hyresgäst och disponerar verkstad samt tillhörande järnvägsinfrastruktur.

Euromaint erbjuder tågunderhåll för person- och godstrafik. I juni 2015 beslutade Norrtågs styrelse att Svenska Tågkompaniet ska köra regiontågtrafiken och att Euromaint skall sköta underhållet under de kommande nio åren. Trafikstart för Tågkompaniet blev 20 augusti 2016 och de trafikerar nu följande sträckor:

• Umeå – Sundsvall
• Storlien – Sundsvall
• Vännäs – Umeå
• Lycksele – Umeå
• Luleå – Umeå
• Kiruna – Luleå

Kontakt

Euromaint Rail ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Besöksadress Vagnverkstad
Hissjövägen 90

Tåg i vagnverkstad NLC Umeå
Norrrtåg Botniabanan