Flytt av gods från lastbil till järnväg NCL Terminal
Vad:
Ett logistik- och transportcenter för intermodal trafik.
Varför:
Umeåregionen växer och behöver hållbara och effektiva transportlösningar.

Vem:

INAB i samarbete med näringslivet, Trafikverket, Umeå Kommun och regionen.

NLC Terminal - en del i det strategiska kombinätet

Parallellt med bygget av Botniabanan, som togs i trafik 2010, genomfördes omfattande investeringar av ny infrastruktur i Umeå och närområdet. Här finns nu NLC Umeå som innefattar en ny godsbangård, NLC Terminal som är en del i det strategiska kombinätet. I anslutning till terminalen finns NLC Park, ett 40 hektar stort logistikområde där transport- och logistikföretag kan etablera sig.

Trafikverket äger kombiterminalen men Infrastruktur i Umeå AB (INAB) har ett 20-årigt arrendeavtal och ska via upphandlad entreprenör svara för drift och underhåll av terminalen. I augusti 2015 gick det uppdraget  till Sandahlsgruppens dotterbolag Sandahls Goods & Parcel AB. 

NLC Terminal

NLC Terminal är en intermodal terminal i Sveriges strategiska kombinät som är konkurrensneutral.  Terminalen har nio järnvägsspår, 200–900 meter långa, en godsterminal  samt serviceanläggningar och uppställningsplatser för lastbärare. Se järnvägsnätsbeskrivningar till höger.

Spårlängden är 3 220 m. I Umeå hanteras ca 35 000 TEU per år och volymerna bedöms öka med cirka 10 procent årligen.

Attraktivt läge, nod för transporter

Betydande investeringar görs även i Umeå Hamn, en ny ringled runt staden, tillfartsvägar m m. I oktober 2013 invigdes Östra och Norra Länken, två tredjedelar av ringleden runt staden, E12 har fått en ny sträckning genom hamnområdet och det finns en ny, elektrifierad järnväg ut till färjeläget i Umeå Hamn.

Allt fler företag ser fördelarna med Umeå och det gynnsamma läget. Postnord, med sin omfattande logistik, valde nyligen att lägga en av sina tre terminaler i Umeå som även blir en ny knutpunkt för distribution i regionen.   Ett nära samarbete mellan Umeå och Vasa har utmynnat i både ett gemensamt färjebolag NLC Ferry AB/Oy med rederiet Wasaline samt ett nytt gränsöverskridande hamnbolag, Kvarkenhamnar AB. På sikt finns även planer på att bygga en ny färja. Tillsammans innebär dessa investeringar att Umeå ytterligare stärker sin roll som intermodalt nav i det nordiska transportsystemet.

NLC Park - 40 hektar för företagsetableringar

Intill terminalen ligger ett stort markområde på drygt 40 hektar, NLC Park. NLC Park är en del av helhetskonceptet och är ett område avsatt för framtida etablering och tillväxt. I företagsparken NLC Park finns idag flera stora företag etablerade, bl.a. DSV samt Martin & Servera som har byggt 22 000 kvadratmeter för lager och distribution. Parken växer och fler företag är på väg in.

Läs mer om NLC Park >

KONTAKTA OSS

NLC TERMINAL
Erik Lögdström
Platschef, NLC Umeå
Sandahls Goods &
Parcel AB
Tel: 0733-73 60 95

Expedition
Tel: 0733-73 60 85
Besöksadress: Bangårdsvägen 1

Tjänster och prislistaPDF (pdf, 380.2 kB)

Om NLC Terminal - Umeå Kombitermianl på Sandahlsbolagens webbplats >länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

INAB
VD
Mikael Salomonsson
INAB
Tel: 090-71 80 00

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING
Se under rubriken förvaltning

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION

Se under rubriken förvaltning

FLYGFOTON

  • 2016-10-20

    Intermodal nod i norra Skandinavien


    Läs mer